2010/07/07

Inte ofta men ibland är han så här still

Inte ofta men ibland är han så här stilla

Inga kommentarer: