2010/05/28

Den lille mannens humör är återställt ti

Den lille mannens humör är återställt till veckans vanliga tjuriga

Inga kommentarer: