2009/05/18

Barn eller karriär?

I AB idag kan man läsa om hur barnlöshet är ett hot mot karriären. Ofta har man ju hört tvärt om hur barn är i vägen för en karriär men nu är det tydligen tvärt om. Chefer ser ofta barnlösa kvinnor som känslomässigt kalla och enligt Caroline Gatrell är det en anledning att de blir förbigångna vid chefsutnämningar. . Undrar om det stämmer?

Jag känner mig ju mer komplett som människa efter varje barn jag får, ytterligare en pusselbit som faller på plats och jag känner mig säkrare och starkare i min yrkesroll när jag mår så bra. Barnen gör mig stark, jag har med åren lärt mig att organisera, planera och medla mellan problem. Tror inte det har med mitt yrke för dagen att göra utan i mitt totala arbetsliv, barnen har gjort mig stark.

Skulle inte kunna i min vildaste fantasi välja bort barn före arbete

Inga kommentarer: