2009/08/06

Är ni rädda för tjejen i reklamen?

Jag är inte rädd för tjejen tycker mest den är väldigt skum reklamen

Inga kommentarer: