2008/12/09

Och de säger det är säkrare att föda på sjukhus!

Vet ni att de flesta barn som dör i mammorna eller de flesta komplikationerna som sker är på grund av att man just föder på sjukhus. Där stressas man på, ignoreras och mer därtill vilket gör att allt för många barn får skador eller rent av dör. Läs i AB idag hur illa det kan gå när vården inte lyssnar på föräldrarna.

Sen har de mage att påstå att de tär farligt att föda hemma och att de tär säkrare att föda barn i bilen!

Inga kommentarer: